Udvalg

Styregruppen for The Golfing Gents
Flemming Gregersen (formand)  – formand@golfinggents.dk
Jørgen Jensen (næstformand)
Søren Würtz
Michael Jacobsen
John Friis
Lars Larsen
Henrik Bach Nielsen
Ole Rasmussen
Søren Skovsen

Koordinering, tilmelding
Flemming Gregersen – formand@golfinggents.dk

Økonomi
Jørgen Jensen – oekonomi@golfinggents.dk

Marshalls
Peter Seeberg
Søren Skovsen (ansvarlig for leaderbord)

Sponsorudvalg
Søren Würtz – e-mail dem på;  sponsorudvalg@golfinggents.dk
Lars Larsen
Michael Hamilton

Matchledelse

Randers Fjord GK – Torben Christiansen og John Bo – e-mail dem på; runde_1@golfinggents.dk

Hammel GK – Jørgen Jensen & Michael Jacobsen – e-mail dem på;
runde_2@golfinggents.dk

Norddjurs GK – John Friis & Henrik Bach – e-mail dem på;
runde_3@golfinggents.dk

Randers Golfklub – Allan Dahl og Carsten Clausen – e-mail dem på;
runde_4@golfinggents.dk

Hobro Golfklub – Søren Skovsen & Flemming Gregersen – e-mail dem på; runde_5@golfinggents.dk

Hjemmeside
Kim Jacobsen
Ole Rasmussen – e-mail dem på; it@golfinggents.dk