Udvalg

Styregruppen for The Golfing Gents
Flemming Gregersen (formand)  – formand@golfinggents.dk
Jørgen Jensen (næstformand)
Søren Würtz
Michael Jacobsen
John Friis
Lars Larsen
Henrik Bach Nielsen
Ole Rasmussen
Søren Skovsen

Koordinering, tilmelding
Flemming Gregersen – formand@golfinggents.dk

Økonomi
Jørgen Jensen – oekonomi@golfinggents.dk

Marshalls
Peter Seeberg
Søren Skovsen (ansvarlig for leaderbord)

Sponsorudvalg
Søren Würtz – e-mail dem på;  sponsorudvalg@golfinggents.dk
Lars Larsen

Matchledelse

Se årets matchlederne under Arrangement og de aktuelle år.

Hjemmeside
Kim Jacobsen
Ole Rasmussen – e-mail dem på; it@golfinggents.dk